5.9.14

Sau khi chia tay (phim ngắn 10 phút)

TỪ MỚI:
忙碌 [mánglù] bận rộn; bận bịu。忙着做各种事情。
忙忙碌碌。bận rộn.
为了大伙儿的事情, 他一天到晚忙碌。
vì công việc chung anh ấy bận rộn từ sáng đến tối.

稻 [dào] cây lúa。缝隙 [fèngxì] khe; khe hở; kẽ hở。裂开或自然露出的狭长的空处。
从大门的缝隙向外张望。nhìn ra ngoài khe cửa.


删除[shānchú] cắt bỏ; vứt bỏ; loại bỏ。删去。

余地 [yúdì] dư địa; chỗ trống; phần linh động。
不留余地 không để lại chỗ trống
有充分考虑的余地。còn chỗ để suy nghĩ đầy đủ hơn.
赋予


[fùyǔ]
giao cho; trao cho; phó thác; giao phó (nhiệm vụ, sứ mệnh quan trọng)。交给(重大任务、使命等)。
这是历史赋予我们的重任。
đây là nhiệm vụ quan trọng mà lịch sử đã trao cho chúng ta.


譬如 [pìrú] ví như; tỉ như; ví dụ。比如。

比如 [bǐrú]
1. ví dụ như; thí dụ。
2. như; chẳng hạn như。比喻说明同类事物。可以换用(譬如)。
有些问题已经作出决定,比如招多少学生,分多少班,等等。
vài vấn đề đã được giải quyết, chẳng hạn như tuyển sinh bao nhiêu, chia bao nhiêu lớp v.v...

失意 [shīyì] ngã lòng; thất ý; không được như ý。不得志。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét