30.9.14

海豚和猴子 (Cá heo và khỉ)


航行中带着姆列特狗和猴子供消遣,是航海者的一种风尚。有个人也带着一只猴子航海。
Trong chuyến hải hành mang chó Melita và khỉ để tiêu khiển là một loại trào lưu của người đi biển. Có một người cũng mang một con khỉ đi biển.
旅客航行到阿提卡的苏尼翁海角,忽然起了大风,把船打翻了,大家都泅水渡海,猴子也在游泳。
Lữ khách hải hành đến mũi Sounion của Attica, bổng nhiên nổi cơn gió lớn làm lật thuyền. Mọi người đều bơi vượt biển, con khỉ cũng bơi theo.
海豚看见他,以为是人,便钻到底下,把他顶起来,送往陆地。
Cá heo nhìn thấy nó, tưởng là người, bèn lặn xuống dưới, đội nó lên đưa vào đất liền.
他们到达雅典的比雷埃夫斯的时候,海豚问猴子是不是雅典人,猴子说是,并且说他的祖先是当地的名门望族。
Khi chúng đến Piraeus của Athens, cá heo hỏi khỉ có phải là người Athens, khỉ nói đúng thế, đồng thời nói tổ tiên của nó là danh gia vọng tộc của vùng đất này.
海豚又问他知道不知道珀赖欧斯,猴子以为海豚问起的也是什么人,便回答说,那是他很要好的朋友。
Cá heo lại hỏi nó có biết Piraeus không. Khỉ tưởng là hỏi cũng người nào đó, bèn trả lời, đó là người bạn nó rất thân.
海豚对猴子的谎言感到很气愤,便把他沉到水里淹死了。
Cá heo cảm thấy rất tức giận với lời nói dối của khỉ, bèn dìm nó chết chìm trong nước.
 这故事适用于那些不知实情而想骗人的人。
Câu chuyện dùng chỉ một số người không biết tình hình thực tế mà muốn lừa người khác.
Lời bình sưu tầm:
- Câu chuyện này phê bình một số người ăn nói bừa bãi, không đúng sự thật.
   这故事是说那些信口雌黄的人。
   zhè gù shì shì shuō nà xiē xìn kǒu cí huáng de rén 

- “Hãy là chính mình. Ai giả dối, chẳng chóng thì chầy sẽ lộ tẩy.”

Pinyin: hǎi tún hé hóu zǐ 
háng xíng zhōng dài zhe mǔ liè tè gǒu hé hóu zǐ gòng xiāo qiǎn ,shì háng hǎi zhě de yī zhǒng fēng shàng 。yǒu gè rén yě dài zhe yī zhī hóu zǐ háng hǎi 。

lǚ kè háng xíng dào ā tí kǎ de sū ní wēng hǎi jiǎo ,hū rán qǐ le dà fēng ,bǎ chuán dǎ fān le ,dà jiā dōu qiú shuǐ dù hǎi ,hóu zǐ yě zài yóu yǒng 。

hǎi tún kàn jiàn tā ,yǐ wéi shì rén ,biàn zuàn dào dǐ xià ,bǎ tā dǐng qǐ lái ,sòng wǎng lù dì 。tā men dào dá yǎ diǎn de bǐ léi āi fū sī de shí hòu ,hǎi tún wèn hóu zǐ shì bú shì yǎ diǎn rén ,hóu zǐ shuō shì ,bìng qiě shuō tā de zǔ xiān shì dāng dì de míng mén wàng zú 。

hǎi tún yòu wèn tā zhī dào bú zhī dào pò lài ōu sī ,hóu zǐ yǐ wéi hǎi tún wèn qǐ de yě shì shí me rén ,biàn huí dá shuō ,nà shì tā hěn yào hǎo de péng yǒu 。

hǎi tún duì hóu zǐ de huǎng yán gǎn dào hěn qì fèn ,biàn bǎ tā chén dào shuǐ lǐ yān sǐ le 。

zhè gù shì shì yòng yú nà xiē bú zhī shí qíng ér xiǎng piàn rén de rén 。

《yī suǒ yù yán 》

 Từ vựng:
海豚 [hǎitún]  cá heo。
航行 [hángxíng]  đi; vận chuyển (bằng đường hàng không và đường thuỷ)。
姆列特狗 [ mǔ liè tè gǒu] : Chó Melita 
供 [gōng]
 1. cung cấp; cung; cung ứng。供给;供应。
 供不应求 cung không đủ cầu
 2. tạo điều kiện; để cho。提供某种利用的条件(给对方利用)。
 供读者参考 tạo điều kiện cho độc giả tham khảo
 供旅客休息 để cho hành khách nghỉ ngơi

消遣 [xiāoqiǎn]  tiêu khiển; giải trí
航海 [hánghǎi]  hàng hải; đi biển; giao thông trên biển
风尚 [fēngshàng]  tục lệ; nếp sống; trào lưu。在一定时期中社会上流行的风气和习惯。
 时代风尚 nếp sống thời đại
 社会风尚 nếp sống xã hội
阿提卡 [ātíkǎ]  Attica
苏尼翁海角 [sū ní wēng hǎi jiǎo]: Mũi Sounion 

泅渡 [qiúdù]  bơi qua (sông, hồ, biển)。游泳而过(江、河、湖、海)。
 武装泅渡。 bơi vũ trang.
钻 [zuān]
 1. dùi; khoan。
 钻孔 khoan lỗ; dùi lỗ
 钻个眼儿。 khoan một lỗ
 2. chui qua; chui vào。穿过;进入。
 钻山洞 chui vào hang động
 钻到水里 lặn xuống nước

顶 [dǐng] đội。用头支承。
 顶碗(杂技) đội chén (tiết mục xiếc).
 顶天立地。 đội trời đạp đất
 他顶着雨就走了。 anh ấy đội mưa đi rồi
陆地 [lùdì] lục địa; đất liền。
雅典 [yǎdiǎn]  A-ten;  Athens (thủ đô Hi Lạp)。

比雷埃夫斯 [bǐ léi āi fū sī ] Piraeus ( là một thành phố của Hy Lạp thuộc Attica. Thành phố Piraeus nằm trong vùng đô thị Athena.)

珀赖欧斯 [ pò lài ōu sī] Piraeus

并且 [bìngqiě]  đồng thời; và

望族 [wàngzú] vọng tộc; họ lớn; nhà có danh vọng trong xã hội phong kiến。
 名门望族 danh gia vọng tộc

当地 [dāngdì] bản địa; bản xứ; nơi đó。
 当地百姓 nhân dân nơi đó; dân chúng địa phương.
 当地风俗 phong tục nơi đó

要好 [yàohǎo]
 1. thân nhau; có quan hệ tốt。指感情融洽;也指对人表示好感,愿意亲近。
 她们两人从小就很要好。 hai cô ấy thân nhau từ nhỏ.
 2. cầu tiến。努力求好,要求上进。
 这孩子很要好,从来不肯无故耽误功课。
đứa bé này có chí cầu tiến, xưa nay không bao giờ bỏ học vô cớ.
谎言 [huǎngyán]  lời nói dối; lời nói dóc; lời bịa đặt。
淹 [yān] chìm; ngập。淹没;沉没。
 淹死 chết chìm
 庄稼遭水淹了。 hoa màu bị ngập nước
气愤 [qìfèn]  tức giận; căm giận; bực tức; căm phẫn。生气;愤恨。
 他听了这种不三不四的话非常气愤。 
anh ấy nghe mấy câu nói chẳng ra gì này vô cùng căm phẫn.

实情 [shíqíng]  tình hình thực tế

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét