30.9.14

空调病预防法 (Cách phòng ngừa bệnh do máy lạnh gây ra)


①装有空调机的房间应加装除湿器,并定期通风消毒,以降低相对湿度。
Phòng có trang bị máy lạnh nên trang bị thêm máy hút ấm, và định kỳ thông gió khử trùng, để giảm độ ẩm tương đối.
②空调房内禁止抽烟,以免烟雾中致癌物质累积增多。
Trong phòng có máy lạnh cấm hút thuốc, để tránh các chất gây ung thư trong khói thuốc tích tụ nhiều.
③选用开放系统机种的空调机,可从室外吸入空气,保持室内空气新鲜。
Chọn dùng loại máy lạnh hệ thống mở, có thể được hút không khí ngoài trời, giữ trong nhà không khí trong lành.
④不宜长久呆在空调房内,大汗淋漓时不要立即进入空调房,不要在停驶的车内长时间开动空调机,也不要关闭车门和车窗,促使汽车的废气及时排出。
Không nên ở lâu trong phòng có máy lạnh, ra ​​mồ hôi dầm dề không lập tức vào phòng có máy lạnh, trong lúc ngừng lái xe không mở máy lạnh thời gian dài , cũng không đóng kín cửa xe và cửa kiếng xe, thúc đẩy khí thải trong xe thảy ra ngoài kịp lúc.


Kòngtiáo bìng yùfáng fǎ
 ① Zhuāng yǒu kòng diào jī de fángjiān yīng jiā zhuāng chú shī qì, bìng dìngqí tōngfēng xiāodú, yǐ jiàngdī xiāngduì shīdù.
 ② Kòngtiáo fáng nèi jìnzhǐ chōu yān, yǐmiǎn yānwù zhōng zhì ái wùzhí lěijī zēngduō. 
③ Xuǎnyòng kāifàng xìtǒng jī zhǒng de kòngtiáo jī, kě cóng shìwài xīrù kōngqì, bǎochí shìnèi kōngqì xīnxiān.
 ④ Bùyí chángjiǔ dāi zài kòngtiáo fáng nèi, dà hàn línlí shí bùyào lìjí jìnrù kòngtiáo fáng, bùyào zài tíng shǐ de jū nèi cháng shíjiān kāidòng kòngtiáo jī, yě bùyào guānbì chēmén hé chē chuāng, cùshǐ qìchē de fèiqì jíshí páichū.

Từ vựng:
空调 [kōngtiáo] máy điều hoà nhiệt độ; máy điều hoà không khí (aircon)。
除湿器 [chú shī qì]: máy hút ẩm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét