30.9.14

狐狸和伐木人 (Cáo và người đốn củi)


狐狸躲避猎人,看见一个伐木人,便请求伐木人把他藏起来。
Cáo trốn tránh người thợ săn, nhìn thấy một người đốn củi, bèn cầu xin người đốn củi che giấu nó lại.
伐木人叫狐狸到他的小屋里去躲着。Người đốn củi kêu cáo trốn trong căn nhà nhỏ của anh ta.
过了不久,猎人赶到了,问伐木人看见狐狸打这里经过没有。
Không lâu sau, thợ săn đuổi đến, hỏi người đốn củi nhìn thấy cáo qua đây không.
伐木人一面嘴里说没看见,一面打手势,暗示狐狸藏在什么地方。
Người đốn củi một mặt miệng nói không nhìn thấy, một mặt lấy tay ra hiệu ngầm cáo trốn chổ đó.
但是,猎人没有注意到他的手势,却相信了他的话。
Nhưng thợ săn không chú ý đến tay ra hiệu của anh ta, lại tin lời của anh ta.
狐狸见猎人走了,便从小屋里出来,不打招呼就要走。
Cáo nhìn thấy thợ săn bỏ đi, bèn ra khỏ căn nhà nhỏ, không chào hỏi liền bỏ đi.
伐木人责备狐狸,说他保全了性命,却连一点谢意都不表示。
Người đốn củi chỉ trích cáo, nói nó giữ được tính mạng, lại không bày tỏ một chút lòng biết ơn.
狐狸回答说:“假如你的手势和你的语言是一致的,我就该感谢你。”
Cáo trả lời: " Nếu tay ra hiệu của ông và lời nói của ông nhất trí nhau, tôi nên cảm tạ ông!"
 这故事适用于那些嘴里说要行好事、实际上做坏事的人。
Câu chuyện này dùng chỉ một số người miệng nói làm việc tốt, trên thực tế làm việc xấu.

Pinyin:   hú lí hé fá mù rén
hú lí duǒ bì liè rén ,kàn jiàn yī gè fá mù rén ,biàn qǐng qiú fá mù rén bǎ tā cáng qǐ lái 。
fá mù rén jiào hú lí dào tā de xiǎo wū lǐ qù duǒ zhe 。
guò le bú jiǔ ,liè rén gǎn dào le ,wèn fá mù rén kàn jiàn hú lí dǎ zhè lǐ jīng guò méi yǒu 。fá mù rén yì miàn zuǐ lǐ shuō méi kàn jiàn ,yì miàn dǎ shǒu shì ,àn shì hú lí cáng zài shí me dì fāng 。
dàn shì ,liè rén méi yǒu zhù yì dào tā de shǒu shì ,què xiàng xìn le tā de huà 。
hú lí jiàn liè rén zǒu le ,biàn cóng xiǎo wū lǐ chū lái ,bú dǎ zhāo hū jiù yào zǒu 。
fá mù rén zé bèi hú lí ,shuō tā bǎo quán le xìng mìng ,què lián yī diǎn xiè yì dōu bú biǎo shì 。
hú lí huí dá shuō :“jiǎ rú nǐ de shǒu shì hé nǐ de yǔ yán shì yī zhì de ,wǒ jiù gāi gǎn xiè nǐ 。”
zhè gù shì shì yòng yú nà xiē zuǐ lǐ shuō yào xíng hǎo shì 、shí jì shàng zuò huài shì de rén 。
《yī suǒ yù yán 》

  Từ vựng:
 伐木 [fámù]  đốn củi; đốn cây; phát rừng。采伐林木。
 上山伐木 lên núi đốn củi
 伐木工人 công nhân đốn cây; công nhân phát rừng.

躲避 [duǒbì]
 1. lánh mặt; tránh mặt; trốn; tránh。
 这几天他好像有意躲避我。 dạo này hình như anh ấy muốn tránh mặt tôi.
 2. né tránh; trốn tránh; tránh。
 躲避风雨 tránh mưa gió
藏 [cáng]  giấu; ẩn núp; trốn; ẩn náu; ẩn tàng; che giấu; tàng; ngầm; núp。

赶到 [gǎndào]  khi; đến khi。等到,到达。

经过 [jīngguò]  kinh qua; trải qua; đi qua; qua
 从北京坐火车到广州要经过武汉
từ Bắc Kinh mà ngồi xe lửa đi Quảng Châu thì phải qua Vũ Hán.
 屋子经过打扫,干净多了。
nhà đã được quét dọn, sạch sẽ nhiều rồi.
 这件事情是经过领导上缜密考虑的。
sự việc này đã được cấp trên xem xét kỹ càng rồi.


手势 [shǒushì]  dùng tay ra hiệu; động tác tay。
 交通警打手势指挥车辆。 cảnh sát giao thông dùng tay ra hiệu chỉ huy xe cộ.
暗示 [ànshì]  ra hiệu ngầm;

 招呼 [zhāo·hu]
 1. gọi; kêu。呼唤。
 远处有人招呼你。 đằng kia có người gọi anh.
 2. chào hỏi; thăm hỏi; chào。用语言或动作表示问候。
 乡亲们都围上来,我不知招呼谁好。
bà con lối xóm vây quanh, tôi không biết nên chào hỏi ai.
 打招呼 chào hỏi
 3. dặn dò。吩咐;关照。
 招呼他赶快做好了送来。 dặn anh ấy làm gấp cho xong rồi mang lại.
 4. chăm sóc; quan tâm。照料。
 医院里对病人招呼得很周到。 bệnh viện chăm sóc bệnh nhân rất chu đáo.
 5. lưu tâm; chú ý; để ý。留神。
 路上有冰,招呼滑倒了。 trên đường đóng băng, chú ý kẻo trượt ngã.
谢意 [xièyì]  lòng biết ơn; nỗi cảm kích。
 请客以表示谢意 mời ăn uống để bày tỏ lòng biết ơn
一致 [yīzhì]
 1. nhất trí; không chia rẽ。没有分歧。
 看法一致。 nhất trí về quan điểm
 步调一致 bước đi nhịp nhàng
 2. cùng; đều; nhất tề。一同;一齐。
 一致对外。 thống nhất đối ngoại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét