29.9.14

China Got Talent chuyện tình cảm động nhất

TỪ MỚI:多余 [duōyú]
 1. dư; thừa; thừa thãi。超过需要数量的。
 把多余的粮食卖给国家。đem lương thực thừa bán cho nhà nước.
 2. không cần; thừa; không cần thiết。不必要的。
 把文章中多余的字句删掉。cắt bỏ những câu chữ thừa trong bài.
 你这种担心完全是多余的。lo lắng của anh hoàn toàn không cần thiết.付出 [fùchū] trả; trả giá; trả công。交出(款项、代价等)。
 付出现款 trả tiền mặt
 付出辛勤的劳动。trả công cho lao động cực nhọc.

支书 [zhīshū] bí thư chi bộ。

乡亲 [xiāngqīn]
 1. đồng hương; người cùng quê。同乡的人。
 2. bà con。对农村中当地人民的称呼。
 乡亲们。bà con

炕 [kàng]
 1. giường đất; giường lò (của người phương bắc Trung Quốc)。 中国北方人用土坯或砖砌成的睡觉用的长方台,上面铺席。下面有孔道,跟烟囱相通,可以烧火取暖。
 2. nướng; hong; hơ。烤。
 白薯还在炉子边上炕着呢。khoai lang vẫn còn đang nướng ở trong lò.
 把湿褥子在热坑头上炕。đem cái chăn ướt hơ trên giường lò.


涉及 [shèjí] liên quan đến; đề cập tới。

甩 [shuǎi]
 1. vung; vẫy; phất。挥动;抡(lūn)。
 甩胳膊。vung cánh tay.
 甩辫子。vung bím tóc.
 袖子一甩就走了。vẫy tay áo rồi đi.
 2. quăng; ném。用甩的动作往外扔。
 甩手榴弹。quăng lựu đạn.
 3. bỏ mặc; mặc kệ。抛开。
 我们等他一下吧,别把他一个人甩在后面。
chúng ta đợi ở đây một chút, đừng bỏ mặc anh ấy ở đằng sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét