30.9.14

老鼠和黄鼠狼 (Chuột và chồn)


老鼠同黄鼠狼作战,总是吃败仗。老鼠聚到一处议论,认为他们所以失败,是因为没有将领,于是举手表决,选出几只老鼠担任将领。
这些将领想要显得与众不同,便做一些角给自己绑上。战事再起,结果,老鼠又败下阵来。别的老鼠逃到洞口,都很容易地钻进去了,只有那些将领,因为有角,进不去,全都被黄鼠狼捉住吃掉了。
这故事是说,对许多人来说,虚荣是灾祸的根源。
《伊索寓言》Ngụ ngôn Ê-dốp 

Pinyin
Lǎoshǔ hé huángshǔláng Lǎoshǔ tóng huángshǔláng zuòzhàn, zǒng shì chī bàizhàng. Lǎoshǔ jù dào yī chù yìlùn, rènwéi tāmen suǒyǐ shībài, shì yīnwèi méiyǒu jiànglǐng, yúshì jǔ shǒu biǎojué, xuǎn chū jǐ zhǐ lǎoshǔ dānrèn jiànglǐng. Zhèxiē jiànglǐng xiǎng yào xiǎnde yǔ zhòng bùtóng, biàn zuò yīxiē jiǎo jǐ zìjǐ bǎng shàng. Zhànshì zàiqǐ, jiéguǒ, lǎoshǔ yòu bài xià zhèn lái. Bié de lǎoshǔ táo dào dòngkǒu, dōu hěn róngyì dì zuān jìnqùle, zhǐyǒu nàxiē jiànglǐng, yīnwèi yǒu jiǎo, jìn bù qù, quándōu bèi huángshǔláng zhuō zhù chī diàole. 
Zhè gùshì shì shuō, duì xǔduō rén lái shuō, xūróng shì zāihuò de gēnyuán.

Chuột và chồn
Chuột đánh nhau với chồn, cứ luôn bị thất bại. Chuột tập trung thảo luận ở một nơi, cho rằng sở dĩ chúng thất bại là bởi vì không có tướng lãnh, thế là giơ tay biểu quyết, chọn ra vài con chuột đảm trách tướng lãnh.
Các tướng lãnh muốn tạo sự khác biệt, bèn làm một số sừng buộc trên đầu của mình. Chiến sự lại xảy ra, kết quả chuột lại bại trận.
Những con chuột khác thì chui vào lỗ hang, đều rất dễ dàng chuôi vào. Chỉ có những con tướng lãnh, bởi vì có sừng, chui vào không được, tất cả đều bị chồn bắt ăn mất.
Câu chuyện này nói, đối với nhiều người mà nói, hư vinh là nguồn gốc của tai họa.

Từ vựng

作战 [zuòzhàn] tác chiến; đánh trận; chiến đấu。
担任 [dānrèn] đảm nhiệm; đảm đương; làm; giữ chức。
 担任小组长   làm tổ trưởng
 担任运输工作。đảm đương công tác vận chuyển

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét