30.9.14

狐狸和豹 (Con cáo và con báo)


狐狸和豹争论谁美。豹夸耀自己身上斑驳的花纹,
Con cáo và con báo tranh luận ai đẹp. Báo khoe khoang hoa văn sặc sỡ trên thân thể mình.

狐狸却回答说:“我比你美得多,我所装饰的不是身体,而是心灵。”
Cáo trả lời rằng: " Tôi đẹp hơn bạn nhiều. Cái đẹp mà tôi có, không phải là thân thể mà là tâm hồn".


这故事是说,智慧的美胜过形体的美。
Câu chuyện này nói, cái đẹp của trí tuệ hơn cái đẹp của hình thể.Pinyin: hú lí hé bào
hú lí hé bào zhēng lùn shuí měi 。bào kuā yào zì jǐ shēn shàng bān bó de huā wén ,

hú lí què huí dá shuō :“wǒ bǐ nǐ měi dé duō ,wǒ suǒ zhuāng shì de bú shì shēn tǐ ,ér shì xīn líng 。”

zhè gù shì shì shuō ,zhì huì de měi shèng guò xíng tǐ de měi 。
《yī suǒ yù yán 》 


Từ vựng:
豹  [bào]  con beo; báo
争论 [zhēnglùn]  tranh luận
夸耀  [kuāyào]  khoe; khoe khoang; phô trương (công lao, thế lực, địa vị...); chưng diện。
 他从不在人面前夸耀自己。
anh ấy từ trước tới giờ chẳng khi nào khoe khoang trước mặt mọi người.

斑驳 [bānbó]  sặc sỡ;

心灵 [xīnlíng] 
 1. thông minh; sáng dạ。心思灵敏。
 心灵手巧。 thông minh khéo tay.
 2. tâm linh; tâm hồn (chỉ nội tâm, tinh thần, tư tưởng...)。
装饰 [zhuāngshì]  trang sức; trang trí。
 装饰品 đồ trang sức
 装饰图案 hoa văn trang trí
 她向来朴素,不爱装饰。 cô ấy rất giản dị, không thích trang sức.
形体 [xíngtǐ]  hình thể; hình dáng; hình thái。身体(就外观说)。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét