30.9.14

驴和赶驴人(Lừa và người chăn lừa)


驴由赶驴人领着,走了短短一段路以后,便径自离开了平坦的道路,紧挨着悬崖走去。驴快要摔下去的时候,赶驴人揪住了他的尾巴,想把他拖回来。可是驴拚命挣扎,赶驴人便放开他,说:“让你得胜吧!但你得到的只不过是一个悲惨的胜利。”

这故事适用于好胜的人。Pinyin
Lǘ hé gǎn lǘ rén 
Lǘ yóu gǎn lǘ rén lǐngzhe, zǒuliǎo duǎn duǎn yīduàn lù yǐhòu, biàn jìngzì líkāile píngtǎn de dàolù, jǐn āizhe xuányá zǒu qù. Lǘ kuàiyào shuāi xiàqù de shíhou, gǎn lǘ rén jiū zhùle tā de wěiba, xiǎng bǎ tā tuō huílái. Kěshì lǘ pànmìng zhēngzhá, gǎn lǘ rén biàn fàng kāi tā, shuō:“Ràng nǐ déshèng ba! Dàn nǐ dédào de zhǐ bùguò shì yīgè bēicǎn de shènglì. 
Zhè gùshì shìyòng yú hàoshèng de rén.

Lừa và người chăn lừa
Lừa được người chăn lừa dẫn dắt, sau khi đi một đoạn đường ngắn, bèn tự ý rời bỏ con đường bằng phẳng, liền đi gần bên vách núi cao dốc. Lúc lừa sắp té xuống, người chăn lừa nắm chặc lấy đuôi nó kéo nó trở lại. Nhưng lừa hết súc vùng vẫy, người chăn lừa bèn buông nó ra, nói" "Ta cho ngươi thắng đấy! nhưng cái chiến thắng của ngươi chẳng qua là một thắng lợi bi thảm".
Câu chuyện này dùng nói những kẻ háo thắng.
《伊索寓言》Ngụ ngôn Aesop

Từ vựng   
径自 [jìngzì] thẳng; tự ý (phó từ, biểu thị trực tiếp hành động)      
他没等会议结束就径自离去。
 anh ấy chẳng đợi hội nghị kết thúc, đi thẳng ra ngoài.
 平坦 [píngtǎn] bằng phẳng; bằng; phẳng           
宽阔平坦的马路。đường cái rộng rãi bằng phẳng.

 [āi]
1. lần lượt; từng; từng cái một; theo (thứ tự)
 门挨 户地检查卫生。 kiểm tra vệ sinh từng nhà, từng hộ.
             
2. kề bên; gần; bên cạnh; sát bên。靠近;紧接着。
             
他家挨 着工厂    nhà anh ta gần bên nhà máy        
学生一个挨 一个地走进教室。     học sinh người này nối tiếp người nọ đi vào phòng học.

悬崖[xuányá] cao và dốc (vách núi)

  [jiū] nắm chặt; níu; tóm; bám
揪着绳子往上爬 níu dây thừng bò lên trên.
把他揪过来。níu anh ấy lại.
拚命      [pànmíng]          liều mình; liều thân; liều mạng
挣扎 [zhēngzhá] ngọ ngoạy; vùng vẫy; đấu tranh; vật lộn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét