30.9.14

牧人和海 (Người chăn nuôi và biển)


有个牧人在海边放牧,看见海非常平静,便想去航海经商。他把羊卖掉,买了椰枣装船出发了。
Có người chăn nuôi chăn thả gia súc bên bờ biển, nhìn thấy biển rất yên bình, bèn nghĩ đi biển buôn bán. Ông ta bán hết dê, mua quả hải táng đóng thuyền ra khơi.
不料海上起了大风暴,船有沉没的危险,他只好把全部货物抛到海里,好容易坐着空船逃了命。
Không ngờ biển nổi gió bão, thuyền có nguy cơ đắm chìm. Ông ta đành vứt tất cả hàng hóa xuống biển, khó khăn lắm đi thuyền không mà thoát chết.
过了很久,有人从海边经过,碰巧海又非常平静,那人便赞美海水很温和。
Qua một hồi lâu, có người từ bờ biển đi qua, vừa lúc biển lại rất yên bình. Người đó bèn ca ngợi biển thật ôn hòa.
牧人听了说道:“好朋友,海水大概又想要椰枣了,因此才显得这样平静。”
Người chăn nuôi nói rằng: " Anh bạn tốt, có lẽ biển lại muốn quả hải táng nữa rồi, do đó mới tỏ ra bình yên như thế!"
 这故事是说,灾祸使人吸取教训。
Câu chuyện này nói, tai vạ cho ta bài học kinh nghiệm.

Pinyin: mù rén hé hǎi
yǒu gè mù rén zài hǎi biān fàng mù ,kàn jiàn hǎi fēi cháng píng jìng ,biàn xiǎng qù háng hǎi jīng shāng 。tā bǎ yáng mài diào ,mǎi le yē zǎo zhuāng chuán chū fā le 。
bú liào hǎi shàng qǐ le dà fēng bào ,chuán yǒu chén mò de wēi xiǎn ,tā zhī hǎo bǎ quán bù huò wù pāo dào hǎi lǐ ,hǎo róng yì zuò zhe kōng chuán táo le mìng 。
guò le hěn jiǔ ,yǒu rén cóng hǎi biān jīng guò ,pèng qiǎo hǎi yòu fēi cháng píng jìng ,nà rén biàn zàn měi hǎi shuǐ hěn wēn hé 。
mù rén tīng le shuō dào :“hǎo péng yǒu ,hǎi shuǐ dà gài yòu xiǎng yào yē zǎo le ,yīn cǐ cái xiǎn dé zhè yàng píng jìng 。”
zhè gù shì shì shuō zāi huò shǐ rén xī qǔ jiào xùn
《yī suǒ yù yán 》

Từ vựng;
牧人 [mùrén]  người chăn nuôi。

 放牧 [fàngmù]  chăn; thả (gia súc)。牧放。
 放牧羊群 chăn bầy cừu; chăn bầy dê

航海 [hánghǎi]  hàng hải; đi biển; giao thông trên biển。驾驶船只在海洋上航行。
 航海家 nhà hàng hải
 航海日志 nhật ký hàng hải.
 航海学校 trường hàng hải.
 航海地图 bản đồ đi biển
 航海天文学 thiên văn học hàng hải.
 航海信号 tín hiệu của tàu biển.
 

经商 [jīngshāng]  buôn bán; thương mại; mậu dịch; kinh doanh
椰枣 [yēzǎo]  quả hải táng
风暴 [fēngbào] gió bão

沉没 [chénmò]  chìm nghỉm; đắm chìm。没入水中。

危险 [wēixiǎn]  nguy hiểm; nguy cơ;
抛 [pāo]
 1. quẳng; ném; quăng; tung。扔;投掷。
 抛球。 ném bóng.
 抛物线。 đường pa-ra-bôn.
 抛砖引玉。 tung ra hòn gạch, kéo viên ngọc về; thả con tép bắt con tôm.
 2. mất đi; bỏ rơi; bỏ。丢下。
 抛妻别子。 bỏ vợ bỏ con.
 跑到第三圈,他已经把别人远远地抛在后面了。
chạy đến vòng thứ ba, anh ấy đã bỏ rơi người khác ở phía sau rất xa

好容易 [hǎoróngyì]  khó khăn; khó khăn lắm; không dễ; vất vả; không dễ dàng; vất vả lắm。很不容易(才做到某件事)。
 跑遍了全城,好容易才买到这本书。
đi khắp thành phố, khó khăn lắm mới mua được quyển sách này.
 我们好容易才爬到山顶。
vất vả lắm chúng tôi mới leo tới đỉnh núi.
逃命  [táomìng]  chạy thoát thân; chạy trốn; trốn chạy để khỏi chết
碰巧  [pèngqiǎo]  vừa vặn; may。凑巧;恰巧。
 我正想找你,碰巧你来了。tôi đang muốn tìm anh, may mà anh tới.
平静 [píngjìng]  yên ổn; yên bình; yên lặng; yên ả (tính tình, hoàn cảnh...)。
 激动的心情久久不能平静。 tâm trạng kích động mãi không thể yên ổn lại được.
 风浪已经平静下去了。 sóng gió đã yên rồi.
赞美 [zànměi]  ca ngợi; ca tụng; khen ngợi。称赞;颂扬。
 赞美金色的秋景。 ca ngợi cảnh sắc thu vàng
 助人为乐的精神受到人们的赞美。 
tinh thần giúp đỡ người khác làm niềm vui được mọi người ca ngợi
温和 [wēnhé]  ôn hoà
灾祸 [zāihuò]  tai hoạ; tai nạn; tai vạ
吸取 [xīqǔ]  rút ra; thu lượm; hấp thụ; hút (mật)。吸收采取。
 吸取经验教训 rút ra bài học kinh nghiệm

教训  [jiào·xun]  1. dạy bảo; giáo huấn; dạy dỗ。教育训戒。
 教训孩子。 dạy dỗ con cái.
 2. bài học kinh nghiệm。从错误或失败中取得的认识。
 接受教训改进工作。 tiếp thu bài học kinh nghiệm, cải tiến công tác.
>>

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét