29.9.14

The Voice of China - Mỗi khi nhớ về anh - Ngũ Giai Lệ
TỪ MỚI:
个子 [gè·zi]
 1. vóc dáng; vóc người; thân hình; khổ người; dáng người。指人的身材,也指动物身体的大小。
 高个子 vóc dáng cao lớn
 矮个子 vóc dáng thấp bé
 这只猫个子大。con mèo này thân mình rất to.等待 [děngdài] đợi; chờ; chờ đợi。不采取行动,直到所期望的人、事物或情况出现。
 等待时机 đợi thời cơ
 耐心等待 kiên trì chờ đợi

摄像机[shèxiàngjī] máy quay phim; máy quay vi-đê-ô。

巨人 [jùrén]
 1. người to lớn; người cao to。
 2. người khổng lồ。
 3. người có ảnh hưởng lớn。

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét